خاطره و دست نوشته
به امید یاری

این دامن تاحدی شبیه به دامن چارلی است بااین تفاوت که دراین دامن محدوده چین ها 

بیشترازدامن چارلی است چینهابین پنج تا شش سانتی متر میباشددردامن فن برعکس هم 

پهنی چینها دلخواه است ،

مثال :برای دامم فن برعکسی که چهارچین شش سانتی متر میدهیم برای تقسیم بندی جلو داریم 

یکچهارم دورکمربه اضافه دوسانتی متر درز به اضافه بیست و چهارسانتیمتر (شش سانتیمتر چهارچین)

پایین دامن را به اندازه یکچهارم دورباسن به دوسانتیمتر میگیریم و ازخزکمر به پایین دامن میکشیم 

الگوی پشت هم ساده است مثل دامن تنگ راسته و اگر هم بخواهیم میتوانیم مثل الگوی جلو بدهیم،
طبقه بندی: بدون دسته، 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه چهاردهم مرداد 1399 توسط منیره رضایی | بدون نظر

بسم الله الرحمن الرحیم 

السلام علیک یامولای یاصاحب الزمان 

به دامنی که دوچین درطرفین داشته باشد دامن چارلی می گویند برای هرچین در دامن چارلی 

میتوان سه تا شش سانتی متر اندازه گرفت،

این دامن بیشتر برای کسانیکه لاغرند و میخواهند باسن آنها بزرگ دیده شود مناسب است،

طرز برش جلوبرش این دامن به این صورت است که ابتدا دامن تنگ راسته راکشیده به اندازه دوچین 

به هراندازه که خواستیم معمولا بین سه تا شنزده سانتیمتر است به دورکمراضافه میکنیم

و بعداگربخواهیم پایین دامن تنگ راسته باشد بایدمستقیم به پایین برش دهیم و اگربخواهیم پایین کمی

خمره ای باشد باید آن رابین یک تا پنج سانتیمتر خمره ای کرد و بعدقوس کمرراروی باسن کوچک به اندازه 

ده سانتی متر میکشیم،

برای پشت دامن برای پشت پشت ساده است دقیقا مثل دامن تنگ راسته 

دفتراستاد کار 

بسیارمعتبر 

 
طبقه بندی: بدون دسته، 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه چهاردهم مرداد 1399 توسط منیره رضایی | بدون نظر

بسم الله الرحمن الرحیم 

دراین دامن میتوان به اتدازه پنزده سانتی متر ازپایین دامن بیرون رفته و به خط،کمر وصل 

کنیم،اگرخواسته باشیم میتوانیم هم پشت و هم جلوی دامن رافن کنیم ،
طبقه بندی: بدون دسته، 
نوشته شده در تاریخ جمعه دهم مرداد 1399 توسط منیره رضایی | بدون نظر

بسم الله الرحمن الرحیم 

دراین نوع دامن میتوان بیشتراز پنج سانتی متر بیرون رفت میتوانیم ده سانتی متر 

بیرون رفته و این نقطه را به باسن کوچک وصل کنیم ،
طبقه بندی: بدون دسته، 
نوشته شده در تاریخ دوشنبه ششم مرداد 1399 توسط منیره رضایی | بدون نظر

بسم الله الرحمن الرحیم

این دامن نیز یک شکل از دامن تنگ است که دراین نوع دامن به جای اینکه خط راازباسن 

به پایین دامن راست وصل کنیم میتوانیم به اندازه پنج سانتی متر به بیرون رفته و به خط 

باسن وصل کنیم ،

فوت و فن های کوزه گری معتبرخیاطی
طبقه بندی: بدون دسته، 
نوشته شده در تاریخ دوشنبه ششم مرداد 1399 توسط منیره رضایی | بدون نظر
مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ
.:
By Ashoora.ir & Blog Skin :.